YETEM Tarafından “Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi Tanıtım Semineri” Düzenlendi

Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (YETEM) seminer salonunda; 4 Haziran  2018 pazartesi günü saat 10.00‘da Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi (MŞMM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Besim BARANOĞLU tarafından “Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi Tanıtım Semineri” düzenlenmiştir.

Bu toplantıda, katılımcılara Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi’nin (MŞMM) imkânları ve merkezin sanayi işbirliği yöntemleri hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Toplantıdan sonra YETEM ve Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkeziarasında iş birliği konuları ele alınmış, iki merkezin karşılıklı iş birliği yapması üzerine görüş birliğine varılmıştır. İlk etapta, Atılım Üniversitesi’nde bulunan analiz ve simülasyon programlarının internet üzerinden bağlantı kurularak üniversitemiz ve merkezimizdeki öğretim elamanlarının ücretsiz olarak faydalanması imkanı sağlanması konusunda mutabakata varılmıştır. Ayrıca, karşılıklı olarak Atılım Üniversitesi MŞMM’nin ve SDÜ YETEM’in  İMKANLARI KULLANILARAK kendi akademik personellerine uyguladıkları; test, analiz, ölçüm, tasarım, prototip imalatı vb. işlemlerin ücretlendirilmesinin aynısının  uygulaması hususunda da mutabakata varılmıştır.

Bununla birlikte, Atılım Üniversitesi sarf malzemelerini tedarik etmek şartıyla Süleyman Demirel Üniversitesi lisansüstü öğrencilerine gerekli eğitimler verilerek MŞMM’deki makine ve cihazları kullanma imkânı sunmuştur. YETEM önümüzdeki günlerde de diğer üniversitelerin ilgili merkezleri ile iş birliği ve bilgi paylaşımı konusunda görüşmelere devam edecektir.

Yayın Tarihi: 18/06/2018
Okunma Sayısı: 369
Analiz Ücretleri
Analiz İstek Formları
Banka Hesap Numaraları
Döküman Arşivi
İşbirlikler
Yetem Kataloğu