Yönetim

Merkez Müdürü : Doç. Dr. Murat KALELİ

Merkez Müdür Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Mahir SOFU

Merkez Müdür Yardımcısı: Fizikçi Hidayet YILDIZ