Hücre Kültürü Laboratuvarı

Hücre kültürü laboratuvarı, in vitro olarak kültüre edilen hücrelerin moleküler mekanizmalarının araştırılmasına olanak sağlamaktadır. Laboratuvarımızda;

 • Hücre çoğaltma,
 • Floresan Inverted mikroskop ile hücre görüntüleme,
 • Hücre dondurma ve saklama,
 • Hücre pasajlama,
 • Sitotoksite

testleri yapılmaktadır.

 

Laboratuvarımız araştırmacılara iki farklı imkan sunmaktadır. Bunlardan biri "hizmet alımı" yoluyla araştırmacılarımızın laboratuvarımızdan yararlanmasıyken, diğeri ise laboratuvarın "araştırmacıya tahsisi" ile birimimiz bünyesindeki bir uzmanımız eşliğinde araştırmacının kendi sarfları ile laboratuvarın doğrudan kullanımına yönelik araştırmacıya açılmasıdır.

 

Laboratuvara ait ekipmanlar

 • İnverted Mikroskop,Olympus CKX53
 • Biyogüvenlik Kabini, Braulab Class II
 • Karbondioksit İnkübatörü, Panasonic MCO-18AC
 • Liyofilizatör,Labconco Freezone 6 Plus
 • Kurutmalı liyafilizayör,LabconcoCentrivapMicro IR
 • Otoklav,Hirayama Hiclave HG-80
 • Vorteks, Velp Scientifica ZX3
 • Hassas terazi, Radwag WTB 200
 • Orbital Çalkalayıcı, HeidolphRotamax 120
 • Çalkalayıcılı İnkübatör, JeiotechISF-7200R
 • Su Banyosu (Thermal), Heto SBD 50
 • pH metre - ThermoScientific Orion Star A211
 • Derin Dondurucu (-80oC), Thermo Scientific 88400V
 • Derin Dondurucu (-20oC), Ariston
 • Biyolistik transformasyon sistemi, Helios PBS1000 Biolistic particle delivery system