Moleküler Genetik Laboratuvarı

Moleküler genetik laboratuvarı, temel ve ileri moleküler tekniklerin uygulandığı, güncel araştırmaları yakından takip edebilecek yüksek teknolojiyi barındıran olanakların yer aldığı araştırma laboratuvarıdır. Laboratuvarımızda;

 • DNA/RNA izolasyonu,
 • Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR),
 • RT-PCR yöntemi ile Tek NükleotidPolimofizmi (SNP) analizleri,
 • PCR-RFLP yöntemi ile varyant analizleri,
 • Yeni Nesil Dizileme (NGS) teknolojisi ile varyant analizleri,
 • Mikroarray teknolojisi ile SNP deteksiyonu ve gen ekspresyon profillemesi,
 • RT-PCR yöntemi ile gen ekspresyonu,
 • Jel görüntüleme yapılmaktadır.

 

Laboratuvarımız araştırmacılara iki farklı imkan sunmaktadır. Bunlardan biri "hizmet alımı" yoluyla araştırmacılarımızın laboratuvarımızdan yararlanmasıyken, diğeri ise laboratuvarın "araştırmacıya tahsisi" ile birimimiz bünyesindeki bir uzmanımız eşliğinde araştırmacının kendi sarfları ile laboratuvarın doğrudan kullanımına yönelik araştırmacıya açılmasıdır.

 

Laboratuvara ait temel ekipmanlar:

 • MiseqSequencer, Illumina
 • GeneChipMicroarray,Affymetrix
 • RT-PCR, Bio-Rad CFX96
 • PCR, Bio-Rad C1000 TouchThermalCycler
 • PCR, Bio-Rad T100TouchThermalCycler
 • Elektroforez sistemleri, Bio-RadExperion™ System
 • Jel görüntüleme sistemleri, Bio-RadChemiDoc MP
 • Masaüstü İş İstasyonu, DELL Precision Tower 3620

 

Laboratuvara ait yardımcı ekipmanlar:

 • DNA izolasyon robotu, BIONEER Exiprep16 Plus
 • Nanodrop (spektrofotomer), VWR mySPEC
 • Jel elektroforezi için güç kaynakları, Bio-Rad
 • Yatay elektroforez hücreleri, Bio-Rad
 • Vorteks,VelpScientifica ZX3
 • Mikrosantrifüjler, Bio-Rad 16K
 • Soğutmalı santrifüj, HettichRotina 380 R
 • Distile su cihazı, Nükleon
 • Hassas terazi, Radwag WTB 200