Gaz Kromotografi Laboratuvarı

Gaz Kromatografi  -Kütle Spektrometresi sistemi ile uçucu hale gelebilen, ısıl kararlılığı bulunan ve kaynama noktası 500 0C nin altında olan organik maddelerin analizi yapılabilmektedir. Alınan kütle spektrumları ile kütüphanesinde 300,000 bileşen karşılaştırılması yapılarak madde yapı analizi yapılabilmektedir. Tıbbi aromatik bitkiler başta olmak  üzere  gül, kekik  vb., uçucu yağların analizleri yapılmaktadır. Analiz sonuçları ile bilimsel araştırmalar ve özel sektöre katkı sağlanmaktadır.

SPME sistemi ile,  uçucu organik bileşenlerin özellikle gıdalarda aroma analizleri kalitatif olarak yapılabilmektedir (% bağıl alanları ile uçucu bileşenlerin kompozisyonu da verilebilmektedir).

Cihazın Teknik Özellikleri

Marka ve Model: Shimadzu  2010 SE

                            Shimadzu  MS QP 5050

Dedektör: Mass dedektör

Kütüphane: Nist , Wiley ,Tutor

Autosampler: 12  vial

 

‍Gaz Kromatografi  - FID   sistemi ile uçucu hale gelebilen ısıl kararlılığı bulunan kaynama noktası 500 0C nin altında olan organik maddelerin analizleri yapılabilir. Lipid içeren materyallerde  37 adet cis yapılı yağ asitleri metil esterleri referans standartına göre AOAC 996.06 metodu kullanılarak yapılmaktadır. Ayrıca, hidrokarbonların kantitatif analizleri de referans standart yardımıyla yapılabilmektedir. Headspace sisteminde ise, materyalin direkt  buharlaştırma ile kalitatif ve kantitatif  analizi yapılabilmektedir. Analiz sonuçları ile bilimsel araştırmalara ve özel sektöre katkı sağlanmaktadır.

En çok yapılan analizlerden sabit yağlar içinde yağ asitleri kompozisyonu  analizidir.

Cihazın Teknik Özellikleri

Marka ve Model: Perkin Elmer Autosystem XL Gas Chromatography

Headspace: Perkin ELmer  HS Turbomatrix 16

Dedektör: Flame ionization

Autosampler: 80 vial