Yetem Deney / Numune / İş İşlemeleri Hizmet Sözleşmesi

Yetem Deney / Numune / İş İşlemeleri Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme YETEM AR-GE Merkezi ile Müşteri arasındaki Hizmet Sözleşmesidir. YETEM AR-GE Merkezinden hizmet talebinde bulunan tüm kişi ve kuruluşlar "MÜŞTERİ", YETEM AR-GE Merkezi ise "YETEM" olarak adlandırılmıştır.

1.      Deney şartlarına uygun şekilde numune alma işlemi müşteriye aittir.

2.      Numunenin YETEM AR-GE Merkezi'ne kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması, ambalajlanması ve muhafazası müşterinin sorumluluğundadır. Bu etkenlerden dolayı deney sonuçlarında oluşacak olumsuzluklardan YETEM sorumlu tutulamaz.

3.      Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelerin başvurusu YETEM tarafından kabul edilmez.

4.      Müşteri, numuneleri 01'den başlayarak kodlamalı ve sıralamalıdır. Kodlama silinmeyecek şekilde numunelerin üzerine yazılmalıdır.

5.      Başvuruların kabul edilmesi için ilgili, İş İstek Formunun eksiksiz olarak doldurulması ve yetkili kişi tarafından imzalanması gerekmektedir.

6.      İş İstek Formunun doldurulup imzalanmasıyla müşteri, deneye gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.

7.      Deney ve işlemler ücretlerinin listesi, numune kabul kriterleri ve ödeme şartları web sitesinde (yetem@sdu.edu.tr) ve birimin iş ücretlendirme formundan ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.

8.      Beyan edilen deney süreleri tahmini süre olup elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden YETEM sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.

9.      Müşteri randevulu deneylerde/işlerde; randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda en az bir gün önce haber vereceğini, aksi durumlarda deney ücretini ödeyeceğini taahhüt eder.

10.  Müşteri tarafından iadesi talep edilen numuneler deney raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler on beş gün içinde teslim alınmadığı takdirde atığa gönderilir. Deney işlemleri tamamlandıktan sonra, müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler üç ay süreyle uygun şartlarda saklanır, bu süre sonunda atığa gönderilir.

11.  Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir.

12.  Deney ve hizmet ücretinin ödendiğine dair belge YETEM'e ibraz edilmeden deney raporu düzenlenmez.

13.  Deney sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu deneylerin yapıldığı yerin YETEM AR-GE Merkezi olduğunun yayında belirtilmesi gerekmektedir.

14.  Müşteri, deney sonuçlarının sadece deneyi yapılan numuneye ait olduğunu, ticari bir amaçlar kullanılmayacağını ve reklamlarda YETEM'in adının zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün SDÜ tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.

15.  Her deney sonucunda bir adet deney raporu düzenlenir. İlave raporlar ve farklı sonuç formatları ek ücrete tabiidir.

16.  Müşterinin deney sonuçlarına itirazı durumunda yapılan deney tekrarlarında aynı sonuçların bulunması durumunda müşteriden tam hizmet bedeli tahsil edilir.

17.  YETEM'e deney/iş talebinde bulunan SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre ve deney bilgileri YETEM tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. YETEM'e yapılması talep edilen deneylerin ilgili İş İstek Formunda ve/veya Para Aktarma Formunda numarası belirtilen proje şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk proje yürütücüsü ve müşteriye aittir. Süresi bitmiş proje ücretlerinin kullanılması, projede belirtilen deneyler harici olan ve proje kapsamındaymış gibi talep edilecek deney yaptırılması ve yapılan deney ile SDÜ Döner Sermaye İşletmesi'nden alınacak fatura içeriğinin birbiriyle farklı olmasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar YETEM tarafından tanzim edilen işbu sözleşme gereğince proje yürütücüsü ve müşteriye aittir.

18.  Anlaşmazlık durumlarında Isparta Mahkemeleri yetkilidir.