Eser Element Analiz Laboratuvarı

Merkezimizde bulunan ICP-OES cihazı 70 civarında elementin eser, minör ve majör konsantrasyon düzeylerinde ve aynı anda analizine olanak tanıyan hızlı bir tekniktir. Her element kendine özgü enerji düzeylerine, dolayısıyla bu enerji düzeylerinde emisyon yapabilecekleri dalga boylarına sahip bulunmaktadır. Dalga boyu ve emisyon şiddeti ölçülerek bir örnekte bulunan elementler ve miktarları saptanabilmektedir. Numunelerde elementlerin miktarının tayininin yanı sıra elemental tarama yapmakta mümkün olmaktadır. Geniş bir kalibrasyon aralığına sahiptir (ppb’den, % mertebesine). Çok sayıda örneğin hızlı bir şekilde ölçülebilmesine olanak tanımaktadır. ICP-OES Nadir Toprak Elementlerinin saptanmasında gerek duyulan önemli bir tekniktir. Merkezimizde bulunan cihaz PERKIN ELMER OPTIMA 5300DV olup oto örnekleyicisi ve  hidrür sistemi bulunmaktadır.

 

‍Merkezimizde bulunan AAS cihazı ile mevcut 15 ışık kaynağı (oyuk katot lambası) kullanılarak alev, grafit fırın yada hidrür sistem kullanılarak eser element analizleri yapılmaktadır. Merkezimizde bulunan cihaz PERKIN ELMER marka AA800 model olup  hidrür sistemi bulunmaktadır.

Başta tarım ve gıda analizleri olmak üzere biyolojik ve klinik materyallerde, jeolojik ve çevresel analizlerde elementlerin tayini için kullanılmaktadır. Analizi yapılabilen numuneler toprak, bitki materyalleri, gübre, gıda maddeleri, her türlü doku materyali, vücut sıvıları, çeşitli çevresel toksik kirleticiler, atık sular ve çeşitli suları da  içeren geniş bir çeşitlilik göstermektedir. Katı numunelerin analizi uygun çözücülerde çözünürleştirildikten sonra mümkün olabilmektedir.

 

‍Laboratuarımızda LECO marka, CHNS-932 (mikro) model Elemental Analiz Cihazı bulunmaktadır. Bu cihaz karbon, hidrojen, azot ve kükürt elementleri içeren organik maddelerin analizi için kullanılmaktadır. Yüksek sıcaklıklarda (950-1300˚C) yakma ile C,H,N ve S içeren organik madde saf oksijenli ortamda parçalanarak gaz halindeki bileşiklere dönüşmektedir. Yanma sonucu karbon, CO2; hidrojen, H2O; azot, N2 ve kükürt, SO2 gazlarına dönüşmekte ve cihaz bu oluşan gazlar üzerinden numunedeki C,H,N,S  miktarlarını yüzde olarak tayin etmektedir.

Karbon, hidrojen ve kükürt infrared absorpsiyon dedektörü ile azot ise termal iletkenlik dedektörü ile hassas olarak ölçülmektedir.

CHNS-932 (LECO) Elemental Analiz Cihazı ile homojen olan tüm organik katıların analizi yapılabilmektedir. Laboratuarımızdaki cihaz mikro elemental analiz cihazı olup ilaçlar, plastikler, reçineler, kimyasallar gibi homojen maddelerin analizinde, maksimum 2 mg numune ile çalışmaktadır.