Protein Analiz Laboratuvarı

Protein analiz laboratuvarında, çeşitli biyolojik materyallerdeki proteinlerin varlığını, büyüklüğünü ve konsantrasyonunu tespit etmek amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Bu amaçla proteinlerin elektroforetik/kromatografik ayrımı ve Western-blot (immünblot) analizleri gerçekleştirilmektedir. Ardından yüksek çözünürlüklü CCD kamera ve yüksek hassasiyette deteksiyon teknolojisine sahip olan Bio-RadChemiDoc MP Görüntüleme Sistemi ile jel görüntüsü alınmaktadır.

 

Laboratuvarımızda;

 • Protein izolasyonu,
 • Protein miktar tayini,
 • SDS-PAGE
 • Proteinlerin membrana aktarılması (Elektrotransfer),
 • Kemilüminisansimmünodeteksiyon yapılmaktadır.

 

Protein analiz laboratuvarında, ELISA (Enzyme-linkedImmunosorbentAssay) yöntemi ile de çalışılmalar yürütülmektedir. Ayrıca,UV-Vis uygulamaları için 200-999 nm dalga boylarında 96 kuyucuklu plakalardan okuma yapabilen ve spektrum alabilen mikroplaka okuyucu (Biotek, Epoch) ile hem ELISA tabanlı çalışmalarda hem de DNA/RNA/Protein örneklerinin kantitasyonunda kullanılmaktadır.

 

Laboratuvarımız araştırmacılara iki farklı imkan sunmaktadır. Bunlardan biri "hizmet alımı" yoluyla araştırmacılarımızın laboratuvarımızdan yararlanmasıyken, diğeri ise laboratuvarın "araştırmacıya tahsisi" ile birimimiz bünyesindeki bir uzmanımız eşliğinde araştırmacının kendi sarfları ile laboratuvarın doğrudan kullanımına yönelik araştırmacıya açılmasıdır.

 

Laboratuvara ait temel ekipmanlar:

 • Jel elektroforez sistemi, Bio-Rad  PROTEAN II xi Cell
 • Membrana aktarım, Bio-RadTrans-Blot Turbo
 • Görüntüleme cihazı, Bio-Rad Gel Doc XR+
 • Mikroplakaspektrofotometresi, BiotekSynergy HTX

 

Laboratuvara ait yardımcı ekipmanlar:

 • Çoklu pipetörler
 • Sıvı Azot taşıma kabı
 • Çeker ocak