Sıvı Kromotografi Laboratuvarı

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (High Performance Liquid Chromatography) HPLC, en yaygın olarak kullanılan analitik tekniklerden bir tanesidir. Yaygın kullanılma sebepleri duyarlılığı, kantitatif tayinlere kolaylıkla uyarlanabilir olması, uçucu olmayan veya sıcaklıkla kolayca bozunabilen bileşiklerin ayrılmasına uygunluğudur.

HPLC cihazları genelde pompa, enjektör, kolon fırını, dedektör ve veri kaydedici sistemiiçerirler. Ayırma kolonda gerçekleşir. Durgun faz mm boyutlu poröz partiküllerden oluşur, bu nedenle hareketli fazın kolondan geçişi için yüksek basınç pompalarına ihtiyaç vardır. Kromatografik proses kolona örneğin enjeksiyonu ile başlar. Bileşenlerin ayrılması analit ve hareketli fazın kolona pompalanması ile devam eder. Ayrılan her bir bileşen için alınan dedektör cevabı bilgisayar ekranında kromotogram olarak görüntülenir.     

Merkezimizde 4 farklı dedektöre sahip, 3 adet Shimadzu marka HPLC sistemi bulunmaktadır. Mevcut dedektörler, diode array dedektör (DAD), ultraviole dedektör (UV), floresans dedektör (RF) ve refraktif indeks dedektör (RID)’dür.

 

HPLC Özellikleri

Sistem 1 Sistem 2 Sistem 3

Dedektör: DAD (SPD-M10Avp)

Auto sampler: SIL–10AD vp

System controller: SCL-10Avp

Pump: LC-10ADvp

Degasser: DGU- 14A

Column oven: CTO-10Avp

Dedektör: RID 10A-DAD dedektör (SPD-M10Avp)

Pump:LC10ADvp                                               

Degasser: DGU- 14A

Column oven: CTO-10ACvp

Dedektör: RF –10AXL Fluorescence Dedektör - UV dedektör(SPD-10AV vp)

Auto sampler: SIL–20AC prominence

System controller: LC- 20AT prominence

Pump: LC- 20AT prominence

Column oven: CTO-10AS vp

 

Fenolik Madde Analizi: Gallic Acid, Catechin, Catechol, Chlorogenic Acid, Caffeic Acid, Syringic Acid, Vanillin, Epicatechin, p-coumaric Acid, Ferulic Acid, o-coumaric Acid, Rutin, Resveratrol, Trans-cinnamic Acid, Quercetin, Vitexin, Naringin, Hesperidin, Apigenin-glukoside, Rosmarinic, Eriodictiol, Naringenin, Luteolin, Genistin, Apigenin, Carvacrol, Acecetin

Organik Asit Analizi: Ascorbic Acid, Fumaric Acid, Lactic Acid, Acetic Acid, Malic Acid, Succinic Acid, Tartaric Acid, Oxalic Acid, Formic Acid, Sitric Acid, Pyruvic Acid

Şeker Analizi: Glucose, Fructose, Sucrose

Hormon Analizi: Abscisic acid, Indole-3-acetic acid

Biyojen Amin Analizi: Beta phenyl ethyl amine, Tryptamine, Putrecine, Cadaverine, Tyramine

Tokoferol Analizi: Alpha-tocopherol, Beta-tocopherol, Gamma-tocopherol, Delta-tocopherol

Aflatoksin Analizi: B1, B2, G1, G2

Karoten Analizi: Alpha-carotene, Beta-carotene

HMF (Hidroksi Metil Furfural)Analizi

Patulin Analizi

Likopen Analizi

Amigdalin Analizi

Mikrosistin Analizi

Tanik asit Analizi

Astaksantin Analizi

Benzoik asit Analizi

BPA(bis fenol A)Analizi

Gelen talepler doğrultusunda farklı analizler de yapılabilmektedir.