Spektroskopi Laboratuvarı

FTIR spektroskopisi akademik ve endüstriyel alanlarda çok geniş uygulama alanına sahip bir tekniktir. Çalışma prensibi olarak; kızılötesi ışığın incelenen madde tarafından soğurulmasına dayanır. Bu yöntemle bir molekül veya bileşiğin yapısında bulunan kimyasal bağlar hakkında tanımlayıcı bilgiler elde edilmesinin yanısıra, organik veya inoganik yapıdaki katı veya sıvı örneklerin IR aktif özelliklerini kullanarak yapı tayini ve fonksiyonel alt grupların belirlenmesi analizlerinin yapılmasına imkan sağlar.

Merkezimizde bulunan FTIR spektrofotometresi ile orta infrared bölgede (7800 - 350 cm-1) % geçirgenliğe veya absorbansa karşı spektrum ölçümü alınır. Katı veya sıvı numunelerin analizi elmas ATR (Attenuated total reflektance) kullanılarak yapılmaktadır. Analizlerde kullanılan FT/IR 4700 cihazı 0.4 cm-1 ‘den daha yüksek çözünürlüğe sahiptir.

 

UV-Vis / NIR spektroskopisi genellikle çözeltideki organik veya inorganik iyon ve komplekslerin ölçümü, organik bileşiklerin değişik çözücülerde spektrumlarının alınması, ince filmlerin optik özelliklerinin belirlenmesi, nanomalzemelerin farklı dalga boyunda ışıkla etkileşimleri, soğurma bantlarının belirlenmesi, yarı iletken ince filmlerin bant aralığı tayini ve soğurma katsayılarının hesaplanması gibi analizlerde sıklıkla kullanılır.

Merkezimizde bulunan çift ışın yollu V-770 UV-Vis-NIR spektrometre cihazında 190 - 2700 nm dalga boyu aralığında absorbans, integreted sphere aksesuar ile diffuse reflektans ve % geçirgenlik analizleri yapılmaktadır.

 

‍Raman saçılması, moleküllerin kimyasal yapısı hakkında önemli bilgiler vermektedir. Bir molekülün titreşimsel spektrumu, o molekülün imzası veya “moleküler parmak izi” özelliği olarak düşünülebilir. Raman spektroskopisi, bir numunenin görünür bölge veya yakın-infrared monokromatik ışından oluşan güçlü bir lazer kaynağıyla ışınlanmasıyla saçılan ışının belirli bir açıdan ölçümüne dayanır. Raman saçılması sırasında saçılan ışığın enerjisinde molekül ile etkileşen ışığınkine göre bir fazlalık veya azlık oluşur. Oluşan bu fazlalık veya azlık, ışıkla etkileşen molekülün titreşim enerji düzeyleri arasındaki enerji farkları kadardır. Bu sebeple Raman saçılmasının spektroskopik incelenmesi ile moleküllerin titreşim enerji düzeyleri hakkında bilgi edinilebilmekte ve bu spektroskopik yöntem Raman spektroskopisi adını almaktadır. Molekül ile etkileşen ışığın dalga boyuna göre saçılan ışığın dalga boyunda oluşan farklar Raman kayması (Raman shift) olarak adlandırılır.