Spektroskopi Laboratuvarı

FTIR (Fourier Transform Infrared Speksroskopisi)

FTIR Spektroskopi akademik ve endüstri alanlarında çok geniş uygulama alanına sahip bir tekniktir. Temeli kızılötesi ışığın incelenen madde tarafından soğurulmasına dayanır. Bu yöntemde bir molekül veya bileşiğin yapısında bulunan kimyasal bağlar hakkında tanımlayıcı bilgiler elde edilmesinin yanı sıra organik veya inoganik yapıdaki katı ve sıvı örneklerin IR aktif özellikleri kullanılarak yapı tayini ve fonksiyonel alt grupların belirlenmesi analizlerinin yapılması mümkündür.

Merkezimizde bulunan FTIR spektrofotometresi ile orta infrared bölgesinde (4000- 400 cm-1) % geçirgenlik veya absorbansa karşı spektrum kaydedilir. Katı numunelerin analizi KBr pellet tekniği ile sıvı numunelerin analizleri ise ATR tekniği yapılmaktadır. Analiz sonuçları her iki teknikte de 16 taramanın ortalamasının alınmasıyla verilir.

Ultraviole ve Görünür Işık Absorpsiyon Spektroskopisi (UV-Vis)

Ultraviole ve görünür ışık (UV-Vis) absorpsiyon spektroskopi bir ışın demetinin bir örnekten geçtikten veya bir örnek yüzeyinden yansıdıktan sonraki azalmasının ölçülmesidir. UV-Vis spektroskopi genellikle çözeltideki moleküller veya inorganik iyon ve komplekslerin ölçümü, organik bileşiklerin değişik çözücülerde spektrumlarının alınması, ince filmlerin optik özelliklerinin belirlenmesi, nanomalzemelerin farklı dalga boyunda ışıkla etkileşimleri, soğurma bantlarının belirlenmesi, yarı iletken ince filmlerin bant aralığı tayini ve soğurma katsayılarının hesaplanması gibi analizlerde sıklıkla kullanılır. Merkezimizde bulunan UV-Vis cihazında absorbansa karşı 190- 1100 nm dalga boyu aralığında ölçüm alınır. Analiz süresi yaklaşık 10 dakikadır. İstenilen analiz doğrultusunda mevcut imkanlar ile metot geliştirmek mümkündür.

ELIZA

ELIZA cihazı, tıbbi ve biyolojik araştırmalarda, klinik uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Gen5 data analiz programı ile spektrofotometrik analizler yapılabilir. Merkezimizde bulunan ELISA okuyucu UV-Vis dalga boyu (200- 999nm, 1 nm artışla) okuma özelliği olan 6-384 kuyulu mikroplakaları okuma özelliği bulunan bir spektrofotometredir. Gen5 data analiz programı ile spektrofotometrik analizler yapılabilir. Cihaz 96 kuyucuğu 10 saniyede okuyabilmektedir.

 

Yayın Tarihi: 05/03/2018
Okunma Sayısı: 3492