Biyokimya Mühendisliği Laboratuvarı

Biyokimya Mühendisliği Laboratuvarı

Laboratuvarımızda; nanotip, viral olmayan gen salım çalışmaları, tedavi edici ajanlar içeren(ilaç/protein vb.)biyobozunurpolimerik mikro/nanopartiküllerin sentezi, kontrollü salım çalışmaları, Medikal amaçlı biyomalzeme üretimi, Doku mühendisliği, Yeni sentezlenmiş nanotaşıyıcıların biyofiziksel karakterizasyonu ve in vitrotransfeksiyon çalışmaları, Protein, biyomembran ve hücre araştırmalarında yeni floresansmetodların geliştirilmesi gibi alanlarda çalışmaların yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Vakumlu Kurutucu Mikrosantrifüj

(Labconco, CentriVap mikro IR Vakum Konsantratörü)

(CentriVap mikro IR Vakum Konsantratörleri, biyolojik ve analitik numunelerdeki çözücüleri hızlı bir şekilde buharlaştırmak ve yoğunlaştırmak için ısı ve vakum ile santrifüj kuvveti kullanır. DNA gibi küçük örnekler için birkaç mikrolitre kadar küçük numune hacimlerinden çözünen maddelerin geri kazanılmasını sağlar).

LİYOFİLİZATÖR Cihazı

Labconco, Freezone 6 Plus model

Isıya dayanıksız ve hassas maddelerin dondurularak kurutulması sonucu uzun süre stabilitesini koruyan ve tekrar çözündüğünde eski halini alabilen liyofilizatların elde edilmesinde kullanılır.

 Cihaz erime yeteneği çok az olan termolabil maddelerin buz kondansatör odasında soğutulmuş tablada icekondens içerisinde -85°C ve 99°C de dondurulması ve kurutulması prensibine göre çalışır.

Otoklav (SteamSterilizer)

Hirayama, Hiclave HG-80 L model otoklav

Santrifüj

Hettich 1701-01 Rotina 380 BenchtopCentrifuge, 418 x 457 x 600mm (H x W x D), 1 secto 99 hr, 59 min, 59 sec, 15000 rpm.

Çeker Ocak

Delta Lab.

AnalitikTerazi

RADWAG WAGI ELECTRONICZNE, AS220.R2 model

ANALİZLER

Elisa analizi

Western blotting

CİHAZLAR

Elektroforez Sistemleri

Görüntüleme Sistemleri

Biotekmikroplate okuyucu

Bioradblotlama sistemleri

BioradExperion™ System Otomatik Elektroforez

Etüv

Liyofilizatör

Vakumlu santrifüj

Mikro Ölçüm Spektrofotometre

Yayın Tarihi: 12/03/2018
Okunma Sayısı: 2084