Protein Analiz Laboratuvarı

Protein Analiz Laboratuvarı

Proteinler, canlılarda bilinen temel katalitik fonksiyonlarının yanı sıra, yapısal, taşıma, sinyal iletimi, depolama, savunma gibi hemen her hücresel fonksiyonda görev alan hayati biyomoleküllerdir. Genetik analizlerdeki hızlı gelişmelere paralel olarak doğan proteomiks alanı, canlı organizmalarda proteinlerin çeşitli koşullar altındaki değişimlerini, proteinlerin birbirleriyle ve diğer moleküller ile olan etkileşimlerini, yapı-fonksiyon özelliklerini, kısacası proteinlere odaklanan analizlerin tümünü kapsamaktadır. Günümüzde özellikle tıp alanında çeşitli hastalıkların tanı veya tedavisinde kullanılabilecek biyolojik belirteçler arasında proteinler önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde önemli hale gelen protein araştırmalarının önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceği düşünülmektedir.

Moleküler biyoloji araştırmalarında birçok noktada proteinlere yönelik analizlere ihtiyaç duyulmaktadır. Laboratuvarımız bu amaçla ihtiyaç duyan başta üniversitemiz akademik personeline, kamu kuruluşlarına ve diğer araştırmacılara yönelik olarak hizmet vermektedir.

Elektroforez Sistemleri

Dikey Elektroforezler

Mini-PROTEAN®Tetra Cell PROTEAN II xi Cell

(Nükleik asit ya da protein karışımlarını saflaştırmakta ve analiz yapmakta geniş çapta kullanılır. Analiz yapılacak örnek destek ortamına uygulanır. Selüloz aminoasitler ve karbonhidratlar gibi düşük molekül ağırlıklı olan moleküller için kullanılabilmektedir).

-Yatay Elektroforezler (12+2-well, 18-well ve 26-well, 96 Cell)

Bio-Rad Marka, Trans-Blot Turbo Transfer Sistemi

  • Western blot, kompleks bir karışım içerisinde spesifik bir proteinin tanınması ve bu proteinin miktarını öğrenmek için kullanılan bir tekniktir.

Multi-Mode Mikroplate okuyucu (Çok-Modlu Mikroplaka Okuyucu)

Giriş seviyesinde, uygun fiyatlı ve yükseltilebilir bir multi-mod mikroplaka okuyucudur. Mevcut okuma modları, üst ve alt floresans, UV-visible absorbans ve lüminesans dedeksiyon (algılama) içerir.

50 ºC'ye kadar sıcaklık kontrolü, çalkalama ve gelişmiş veri analiz yazılımı da dahildir. Tüm okuma modları ve mikroplaka türleri için çift reaktif enjektör modülü mevcuttur.UV-Vis dalga boyu (200-999nm, 1 nm artışla) okuma özelliği olan 6-384 kuyulu mikroplakaları okuma özelliği bulunan spektrofotometredir.

ANALİZLER

Membrana aktarım blotlama

Elektroforez sistemleri

Sitotoksisite testleri

Protein miktar ve büyüklük tayinleri

Protein saflaştırma

CİHAZLAR

Trans-Blot Turbo Transfer Western Blot Sistemi

Experion™ System Otomatik Elektroforez

Yatay ve Dikey Jel Elektroforezi

Multi-ModeMikroplate okuyucu

Çalkalayıcılıinkübatör(JEIOTECH, ISF-7200R model) 

Analitik terazi (RADWAG WAGI ELECTRONICZNE, AS220.R2 model),

Soğutmalı santrifüj

pHmetre

Yayın Tarihi: 12/03/2018
Okunma Sayısı: 2709